A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 2009. januárjában felhívást tett közzé annak érdekében, hogy kimagasló teljesítményű fiatal kutatóknak lehetőséget teremtsen az MTA kutatóintézeteiben új kutatócsoportok létrehozására. A kezdeményezés célja, hogy haza csábítsa a jelenleg külföldön dolgozó, már jelentős eredményeket elért magyar kutatókat, illetve itthon tartsa a legkiválóbbakat, hogy akadémiai intézetek kutatócsoportjainak vezetőiként a következő években nemzetközileg is meghatározó, ígéretes kutatási programokkal növelhessék az egyes kutatóintézetek és Magyarország versenyképességét.

Az MTA elnöke által elindított programra nemzetközileg elismert, kiemelkedő tudományos teljesítményt felmutató, 45 évnél fiatalabb kutatók jelentkezhettek. Pálinkás József azt hangsúlyozta, a Lendület Program nem csak a tehetséges fiatal kutatók előrelépési lehetőségeinek bővítését és elvándorlásuk megállítását teszi lehetővé, hanem hozzájárul az akadémiai kutatóintézetek kutatási témáinak megújításához és versenyképességük növeléséhez is. Az Akadémia elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy Európában és a világban egyarán óriási verseny folyik a tehetségekért. Ők jelentik ugyanis egy-egy ország számára a jövőt nem csupán a tudományban és a fejlesztésben, hanem a közéletben is. Pálinkás József kiemelte: Magyarországnak ebben a versenyben el kell indulnia, tavaly pedig el is indult.

A 2009-ben életre hívott Lendület Program nyertesei a támogatásból ígéretes kutatási programokra hozhatnak létre új kutatócsoportokat az Akadémia kutatóintézeteiben. Ez önálló munkalehetőséget, saját kutatócsoportot, jól felszerelt laboratóriumot és méltányos fizetést jelent a hazaköltöző, vagy itthon maradó tehetségeknek. A Lendület Programot idén 300 millió forinttal támogatja az Akadémia. Ezt az összeget a kutatások forrás- és műszerigényét figyelembe véve osztják el a nyertes pályázók között. A kedvező elbírálásban részesült jelentkezők számára az MTA öt évre biztosítja a támogatást. Ezt követően az Akadémia elnöke a kutatócsoportot és annak vezetőjét értékelő szakértői bírálat alapján dönt a támogatás további folyósításáról, illetve a kutatócsoport-vezető határozatlan idejű alkalmazásáról. A résztvevőknek törekedniük kell arra, hogy a Lendület Program keretében elnyert támogatást további kutatás-finanszírozási forrásokkal egészítsék ki.

 

A Lendület Program 2010. évi nyertesei:

Fekete Csaba (38) kutatóorvos a népbetegségnek számító elhízás elleni új terápiás megközelítésekkel foglalkozik.

 (43) matematikus a négydimenziós terek tulajdonságait kutatja.

Galajda Péter (36) fizikus a mikrobák közösségeinek törvényszerűségeit vizsgálja nanotechnológiai eszközökkel.

Szakács Gergely (40) kutatóorvos a daganatellenes szerek új generációjának megalapozása és a személyre szabott gyógyítást szolgáló új eljárások fejlesztése felé tehet lépéseket a Lendület Program keretében nyújtott támogatással.

Gali Ádám (37) fizikus eredményei utat nyithatnak a hatékonyabb és olcsóbb napelemtáblák előállításához.

 (37) vegyész kutatásainak egyik fontos célja olyan módszerek kifejlesztése, amelyek jelentősen csökkentik a szintetikus eljárások környezeti terheléseit.

Kóczy Á. László (34) matematikus-közgazdász a kooperatív játékelmélet kutatója. Kutatócsoportjának eredményei segíthetik egyebek mellett a szabad piaci versenyt korlátozó kartellek elleni küzdelmet is.

 

A Lendület Program 2009. évi nyertesei:

Buday László ()

Kiss László ()

Marcus Kracht () – visszamondta

Papp Balázs ()

Szabadics János ()

Tardos Gábor ()

 

 

 

A Lendület Program 2010. évi nyertesei:

Fekete Csaba (38) kutatóorvos

Stipsicz András (43) matematikus

Galajda Péter (36) fizikus

Szakács Gergely (40) kutatóorvos

Gali Ádám (37) fizikus

Soós Tibor (37) vegyész

Kóczy Á. László (34) matematikus-közgazdász

A Lendület Program 2009. évi nyertesei:

Buday László ()

Kiss László ()

Marcus Kracht () – visszamondta

Papp Balázs ()

Szabadics János ()

Tardos Gábor ()