Fábri György
Fejérvári Boldizsár
Laczkovich Miklós
Rényi András
A 20. századi európai irodalom egyik legmegrázóbb, egyszersmind legtitokzatosabb műve Thomas Mann Doktor Faustus című regénye, amelyet Mann a német fasizmus tombolásának idején, a második világháború éveiben írt az amerikai emigrációban. Főhőse, a tragikus sorsú Adrian Leverkühn német zeneszerző - akiben az író az engesztelhetetlen modern művész-zseni ősképét formálta meg - a fantázia szülötte ugyan, de a könyvben kifejtett és Leverkühnnek tulajdonított szigorú, matematikai elveken alapuló zenei komponálásmód, az ún. tizenkétfokúság vagy dodekafónia elve egy másik német emigráns, Arnold Schönberg szellemi tulajdona.

Az előadóhoz kapcsolódó további előadások: