Balázs Ervin
Bedő Zoltán
Dudits Dénes
Fábri György
Venetianer Pál
A genetikai átalakítások élelmiszergazdasági és növénytermesztési használata napi realitás, tudományos sikertörténet és aggodalmak forrása egyszerre. Rendkívül izgalmas tudományos programok folynak, alapvető kutatási eredmények születnek. A világélelmezési tragédiák enyhítésére és a kiélezett nemzetközi élelmiszeripari versenyben esélyes részvételre egyaránt megoldásokat kínálnak a biotechnológiai alkalmazások. Eközben hatékony civil érdekérvényesítő kampányok zajlanak genetikailag módosított élelmiszerek tilalmáért. Tehát: tudományos siker, gazdasági/társadalmi érdek és a laikusok közvetlenül megélt érintettsége, aggodalma. A Mindentudás Egyeteme Klubja alkalmat kínál arra, hogy az érintettek találkozzanak a józan ész és a szakmai megalapozottság közegében. Itt lesznek ezért a nemzetközi színvonalú magyar biotechnológiai kutatás, a tradicionális, s egyben távlatos élelmiszergazdasági ágazat, valamint az idevágó jogalkotást is befolyásolni tudó civil szervezetek képviselői.

Az előadóhoz kapcsolódó további előadások: