A Mindentudás Egyeteme 2.0 program az EGT / Norvég Pénzügyi Mechanizmusok pályázat keretében elnyert támogatás felhasználásával valósul meg. A Mindentudás Egyeteme Kft. együttműködő partnere mind a pályázatban, mind a projekt megvalósításában a Bergeni Múzeum. Az együttműködés célja a Bergeni Múzeum közreműködésével szervezett MAR-ECO nemzetközi kutatási projekt tudománykommunikációs eredményeinek felhasználása a Mindentudás Egyeteme 2.0 programban.

A MAR-ECO projekt 2001 és 2010 között, a Census of Marine Life (A tengeri élet számbavétele) globális program keretében működött a Bergeni Egyetem (BE), a Bergeni Múzeum (BM) és a Norvég Tengerkutatási Intézet irányítása alatt. Célja az Atlanti-óceánban Izlandtól az Azori-szigetekig húzódó Észak-Atlanti-hátság környezetében élő mélytengeri organizmusok és az ökológiai rendszer tanulmányozása volt. A projekt neve híven tükrözi tevékenységét: Mid-Atlantic Ridge – ECOlogy, azaz Közép-Atlanti-hátság – Ökológia. A kutatómunkában 16 ország tudósai vettek részt.

A projekt fontos környezetvédelmi eredménye, hogy sikerült a mélytengeri halászat elől elzárt, illetve védett területeket kijelölni.

A projekt három fő kutatási területe:

  • a faji összetétel és eloszlás feltérképezése;
  • a táplálkozási kölcsönhatások azonosítása és az élelemhálózati minták modellezése;
  • az élettörténeti stratégiák elemzése.

A kutatómunka hat alprojektben folyt: Tengeri emlősök és madarak, Nyíltvizi nektonok, Tengerfenéki nektonok, Plankton, Epibenthos, Genetika és technológia.

A legkorszerűbb technikával felszerelt 12 kutatóhajó expedíciói során az eddig ismeretlen fajok felfedezésén túl a tudósok az érzékelő, mérő, mintavevő és elemző berendezések segítségével tanulmányozhatták a közel 2 500 méter magas víz alatti hátság,  a 4 000 méteres vízoszlop élővilágát. A begyűjtött hatalmas mennyiségű minta, adat és információ feldolgozása, rendszerezése, elemzése többévi munkát ad a projektben részt vevő kutatóintézetek tudósainak.

A MAR-ECO projekt vezetése a kutatómunkával egyenrangú feladatnak tekintette, hogy minél szélesebb közönséghez jutassák el a projekt eredményeit. Ezért a közönségkapcsolati tevékenység a projekt kezdetétől szorosan kapcsolódott a tényleges kutatómunkához, követte a kutatási tervet a terepmunkától az elemzésen át az eredményekig. Az átfogó cél a nemzetközi nyilvánosság elérése, a mélytengeri élet iránti érdeklődés és tudásvágy felkeltése, fenntartása volt a kommunikáció segítségével.

A közvetlen célcsoportot az Atlanti-óceán északi részét Európában és Észak-Amerikában körülvevő országok nagyközönsége jelentette. Konkrét kommunikációs cél volt olyan specifikus tevékenységek és termékek létrehozása, melyek által sok résztvevő bevonása lehetséges, magas szintű média- és webes jelenlét érhető el, vagyis számtalan látogató, olvasó, diák és egyetemi hallgató értesülhet a kutatásról. A közönségkapcsolati csoport kiemelt figyelmet fordított a fiatalok elérésére, motiválására, bevonására, az érdeklődés és a kapcsolat folyamatos fenntartására. Ezt a célt szolgálta a nemzetközi iskolahálózat, melynek munkájába a közvetlen célországok iskoláin túl Chile, Görögország, Litvánia, Törökország, sőt a „szárazföldi” Csehország egy-egy iskolája is bekapcsolódott.

A tájékoztatás, kommunikáció, kapcsolattartás, együttműködés elsődleges színtere a  projekt portálja. Itt a felhasználó a „Hajó a szárazföldnek” napi híreinek, a hangfelvételeknek, képeknek, videóknak köszönhetően folyamatosan követheti a projektet, virtuális résztvevője lehet az expedíciónak, a tudományos kutatómunkának. A kutatómunka eredményei – hang- és videofelvételek, képek, a különböző érzékelő, mintavevő, adatfelvevő berendezések által adott információk, szöveges dokumentációk – időrendben és tudományos tematika szerint is kereshetők, hozzáférhetők.

A közönségkapcsolati csoport a hagyományos kommunikáció és média teljes eszköztárát bevetette, tudományos és a szélesebb közönséget vonzó rendezvényeket, valamint egy nemzetközi utazó kiállítást is szervezett, melynek igen népszerű eleme a Mara című számítógépes mélytengeri kalandjáték.

A MAR-ECO projekt 2007-ben elnyerte az Európai Unió Descartes Tudománykommunikációs Díját (Descartes Prize for Excellence in Science Communication) az „innováció a tudománykommunikációért” kategóriában.

A Mindentudás Egyeteme (ME) 2.0 program megvalósítására 2007-ben beadott EGT / Norvég Alap pályázat kidolgozásában, a kétfordulós értékelési, döntési folyamatban a BM a ME Kft. konzorciumi partnereként vett részt. A támogatás elnyerését követően 2009 augusztusában megkötött Partnerségi megállapodás rögzíti a program megvalósításában való együttműködés célját, a partnerek feladatát:

  • a MAR-ECO projekt tudománykommunikációs eredményeinek adaptálása és alkalmazása a ME 2.0 programban;
  • megvalósíthatósági tanulmány közös kidolgozása a MAR-ECO iskolahálózat magyarországi adaptációjára és a ME honlap interaktív szolgáltatásainak fejlesztésére.

A kitűzött feladatok teljesítése, a tanulmány kidolgozásához szükséges tapasztalatcsere, az együttműködés elősegítése érdekében a partnerek szakértői egy-egy tanulmányutat tettek.

A ME szakértők tanulmányútjuk során (2010. június, Bergen) a MAR-ECO szakértőkkel folytatott eszmecserén túl ellátogattak a Bergeni Múzeumba, a BE Kommunikációs és Médiaközpontjába, a BE Főiskola Fejlesztési és Újmédia Központjába (HiB), valamint a VilVite Bergen tudományos központba is. A szakértői megbeszélések eredményeként a ME 2.0 program fejlesztésében alkalmazandó tudománykommunikációs területeket a MAR-ECO és a ME szakértői kiterjesztették az alábbiak szerint:

  • MAR-ECO webszolgáltatások;
  • MAR-ECO és BE tudományos dokumentumpublikációs tevékenység;
  • MAR-ECO, BM és VilVite iskolahálózat;
  • HiB e-learning tananyagfejlesztés.

A MAR-ECO szakértő budapesti tanulmányútjának (2010. november) elsődleges célja a Megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásának értékelése, a további együttműködés, munka egyeztetése, ütemezése volt. Ezen felül a szakértők áttekintették a ME 2.0 portál- és e-learning tananyag fejlesztést, valamint a MAR-ECO projekt tervezett folytatását; a Dél-Atlanti-óceánon.

Jo Hoyer a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében „Mélyebben, mint a fény” címmel nagysikerű előadást tartott a Magyar Természettudományi Múzeumban. Az előadásról szóló tudósítás itt olvasható. Az előadás prezentációja letölthető, és az ott készült videó felvétele a cikk alján megtekinthető.

A Megvalósíthatósági tanulmány tervezete 2010. december 31-ére elkészült. A végleges változatot a projekt vezetése 2011. január 31-én hagyta jóvá.

Az angol nyelven készült Megvalósíthatósági tanulmány vezetői összefoglalója itt olvasható.

 

{mevideo}2701{/mevideo}