A Pannon Egyetem Georgikon Karán környezetvédelmi diagnosztikával is foglalkoznak, így nem meglepő, hogy a Mindentudás Egyeteme keretében Gelencsér András Megszívjuk? – A levegőszennyezés és következményei című előadását Veszprémben tartja meg.

A veszprémi székhelyű Pannon Egyetem a hazai felsőoktatási intézmények között az élvonalban foglal helyet. Az intézmény 2009-ben ünnepelte alapításának 60. évfordulóját. A Pannon Egyetem az elmúlt évtizedben dinamikusan fejlődött, nagyon sokat tett és tesz a minőségi oktatás fejlesztéséért, a kutatási tevékenység erősítése és a hallgatói szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. Ennek eredményeként a régió tudásközpontjában ma több mint tízezer hallgató vesz részt az öt karon kínált, szinte minden tudományterületet lefedő, száznyolc szak valamelyikén. Képzései Veszprémen kívül Keszthelyen, Nagykanizsán, Pápán, Székesfehérváron és Kiskunfélegyházán is elérhetőek. Az intézmény tudományos súlyát jelzi hét akkreditált doktori iskolája, valamint nemzetközi hírű kutatásai is. A minőségi oktatásért tett erőfeszítéseinek és a régió fejlesztésében betöltött kiemelkedő szerepének elismeréseként 2009-ben a Pannon Egyetem elnyerte a „Királyi Régióért Díjat", 2010-ben pedig a „Kiváló Egyetem" miniszteri elismerést.

pannon_egyetem

Gazdaságtudományi Kar - A Felsőoktatási Minőségi Díj 2008 díjazottja

A Gazdaságtudományi Kar elsődleges feladata közgazdászok, műszaki menedzserek és vezetők képzése. A hallgatók a Kar angol és magyar nyelvű alap- és mesterképzéseit követően a Doktori Iskolában is folytathatják tanulmányaikat. A nemzetközi kapcsolatokon nyugodva az itt tanulók nemzetközi kurzusokat, tantárgyakat is felvehetnek, melyeket többek között anyanyelvi oktatók és vállalati szakemberek tartanak. A hallgatók kérdéseikkel bátran fordulhatnak oktatóikhoz, szakvezetőjükhöz, de kérdéseiket szinte az összes közösségi felületen keresztül is feltehetik, ahol szakképzett munkatársak gyors segítséget tudnak nyújtani, legyen szó akár tanulmányi, ösztöndíj, szociális támogatásokról, vagy a külföldi szakmai gyakorlat kérdéseiről.

kz_gtk_kicsi

Georgikon Kar - „Úgy élj, emlékezzél, hogy a becsületnek őrzője vagy."

A kar képzési kínálata a környezetgazdálkodás, a mezőgazdaság, a természetvédelem, a turizmus-vendéglátás és vidékfejlesztés területeit foglalja magába. A Georgikon Kar nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati oktatásra. Az alap- és mester szakok elvégzését követően a hallgatók két doktori iskolában mélyíthetik el ismereteiket. A XXI. század követelményeinek megfelelően a kar többek között integrált növényvédelmi eljárások fejlesztésével, környezetvédelmi diagnosztikával, az állattenyésztéshez kapcsolódóan a sertés és húsmarha tenyésztés, baromfitakarmányozás, az állati termékek minőségének javításával foglalkozik. A turizmus és vendéglátás terén elsősorban táplálkozástudományi, egészség-, lovas- és borturisztikai kutatásokat folytatnak.

georgikon

Mérnöki Kar - A műszaki és természettudományok nemzetközileg is elismert képzési és kutatási központja

Hagyomány és minőség a műszaki felsőoktatásban. A kar sikerei az állandó megújulásnak és innovációnak köszönhetőek. Országos felmérések szerint e képzési hely egyike az ország legjobb mérnökképző intézményének. Képzési programját a piaci igények figyelembevételével, belső lehetőségeinek maximális kihasználásával alakította ki. Az ipari partnerekkel kialakított szakmai kapcsolatainak köszönhetően számos ösztöndíjjal támogatja tehetséges, illetve szociálisan rászoruló hallgatóit. Az iparban teljesített szakmai gyakorlat növeli a megszerzett diploma értékét és megalapozza az elhelyezkedési esélyeket.

mrnki_kicsi

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar

20 éve kiemelkedően színvonalas képzés a bölcsészet-, társadalom- és neveléstudományok területén. A kar három fő területe a bölcsészettudományi képzés (nyelvészek, irodalmárok, kultúraközvetítéssel foglalkozó szakemberek képzése), a tanárképzés és a társadalomtudományi képzés (politológusok, nemzetközi kapcsolatokban jártas szakemberek képzése). Kiterjedt, nemzetközi és hazai tudományos programokkal támogatott kutatások folynak a képzési területeken. A kar a kutatást, a hallgatói és az oktatói mobilitást, tapasztalatszerzést, szakmai kapcsolatok kiépítését ösztönözve széleskörű nemzetközi partnerhálózatot hozott létre. Ennek eredményeképpen évről-évre nő az európai egyetemeken egy-egy szemesztert eltöltő veszprémi bölcsészhallgatók száma.

mftk

Műszaki Informatikai Kar - A hosszú távú szakmai karrier titka: oktatás, kutatás és projekttevékenység egy helyen

A kar a sikeres szakmai karrier biztos alapjait kínálja az informatika és az ahhoz kapcsolódó tudományok minden területén, nemzetközi szinten elismert minőséget az oktatásban, kutatásban és fejlesztési projektekben. Az IBM kiemelt partnereként, az országban elsőként informatikai kutatóközpontot alapítottak, mely egyedülálló módon hozzáférést biztosít a neves cég teljes szoftverkínálatához, tananyagokkal és hallgatói ösztöndíj-programmal segíti az oktatást. Az együttműködés eredményeként a hallgatók már a technológiák széleskörű alkalmazása, a piaci bevezetés előtt találkozhatnak a legkorszerűbb módszerekkel. A központot vezető dr. Bertók Botond munkáját 2010-ben az Év Informatikai Oktatója díjjal ismerte el a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége.

mik

 

fblogo Pannon Egyetem – University of Pannonia

 

Galéria

{gal}2688{/gal}